TIN VUI: Tạm dừng thu phí dự án cầu Đồng Nai từ 13h30 ngày 24/8

Tối ngày 20/8, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan trong đó yêu cầu Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP (nhà…

Read More »