Thiên thạch sắp bay ngang qua Trái đất vào ngày 1/9

Ngày 1/9, dự kiến một thiên thạch có đường kính khoảng 22 – 49 m sẽ bay ngang qua Trái đất. Đây là thông báo của Cơ quan Hàng không…

Read More »