Bộ GD-ĐT: Cả nước khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến vào sáng 5.9

Bộ GD-ĐT yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 5.9. Tuy nhiên, căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, các trường có…

Read More »