9 nhóm hành vi sẽ bị phạt nặng mà người dùng Facebook cần biết

Facebook là nơi mọi người dùng để chia sẻ thông tin với nhau. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng được phép chia sẻ.  Dưới đây là những nhóm hành vi vi phạm và mức xử phạt mà người sử dụng Facebook cần biết.

 

Nguồn: https://laodong.vn/infographic/9-nhom-hanh-vi-se-bi-phat-nang-ma-nguoi-dung-facebook-can-biet-827826.ldo?utm_source=VMarketing&utm_medium=Facebook&utm_campaign=NVLoan&fbclid=IwAR14DH0sfBVzv0DhSiwyrvxzDHHmhD90YtCMuzVWOe0QkZCKqPCzFje23gE

You May Also Like

About the Author: admin123

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *